Persoonsbeveiliging

Persoonsbeveiliging is de laatste jaren helaas een veelvuldig voorkomend fenomeen. Helaas zijn bedreiging, afpersing, diefstal en zelfs stalking zaken waar U als persoon mee te maken kunt krijgen. Vooral als directeur van een onderneming, vermogend of publiek bekend persoon is persoonsbeveiliging van groot belang om te veiligheid van u, maar ook uw gezin te garanderen.

Helaas kan de politie U in vele gevallen niet de juiste, op de persoon gerichte, beveiliging bieden.

Al onze medewerkers hebben op het gebied van persoonsbeveiliging, veel kennis en ervaring opgedaan bij verschillende overheidsdiensten. Door middel van het maken van een inventarisatie van uw positie en mogelijke risico´s worden aanbevelingen gedaan om u weer ‘veilig’ te maken, zonder daarbij uw privé leven onnodig aan te tasten.

Een aanleiding om een beroep te doen op persoonsbeveiliging kan diverse oorzaken hebben:

a) bij een daadwerkelijke levensbedreigende situatie;

Bij een daadwerkelijke levensbedreigende situatie is de bedreiging reeds uitgevoerd of is er een reële kans aanwezig dat de bedreiging wordt uitgevoerd. De direct betrokkene en zijn eventuele gezin of familie dient direct beveiligd te worden. Hiervoor is door de Nederlandse Beveiligingsdienst een beproefd beveiligings- en preventieplan opgesteld.

b) na een mondelinge of schriftelijke bedreiging;

Bij een dergelijke bedreiging weet men vaak niet uit welke hoek dit komt. Toch dient een dergelijke bedreiging zeer serieus genomen te worden. Veelal wordt er om het zekere voor het onzekere te nemen voor een bepaalde periode persoonbeveiliging ingesteld.

c) preventieve beveiliging;

Deze beveiliging vindt plaats wanneer de persoon of personen in kwestie, vanwege hun werkzaamheden of status, het vermoeden of de angst hebben dat zij het doelwit van criminelen kunnen worden.