Objectbeveiliging

Bedrijven lopen jaarlijks veel schade op als gevolg van diefstal, inbraak en fraude. Een inbraak, brand of storing kan naast directe schade ook leiden tot onderbreking van uw bedrijfsproces. Five-O-One Security handelt bij objectbeveiliging uit twee oogpunten: preventie van brand en criminaliteit enerzijds en continuïteit van uw bedrijf anderzijds.

Aangezien elk bedrijf en bedrijfsproces uniek is, zijn er geen standaardoplossingen voor objectbeveiliging.

Met het oog op de basisuitgangspunten van objectbeveiliging, maken we voor uw bedrijf een op maat gesneden oplossing. Wie rustig wil slapen laat bewaking van zijn bedrijf en/of terrein tijdens de nacht en het weekend aan deskundigen over. Five-O-One Security zorgt voor deskundig, betrouwbaar personeel dat buiten kantooruren uw pand bewaakt.