Bouwbeveiliging

Veel bouwplaatsen hebben niet alleen te maken met diefstallen van bouwmaterialen maar ook met vernielingen en sabotage van de bouwprojecten.

Dit levert niet alleen grote directe (financiële) schade op maar ook indirecte schade zoals vertraging van de werkzaamheden.
Five-O-One Security heeft verschillende mogelijkheden om dit te voorkomen en het bouwproject optimaal te beveiligen.

Daarnaast kunnen de beveiligers van Five-O-One Security ook voor andere (veiligheids)werkzaamheden ingezet worden zoals toezicht op het gebruik van verplichte veiligheidsmiddelen, bezoekers- en leveranciersregistratie en visitatie van eigen medewerkers en die van leveranciers en onder-aannemers.